सर्फ Antiparos मध्ये आहे

तेव्हा मजबूत उत्तर फॅ शानदार चौकार Antiparos कोस्ट, Livadia समुद्रकाठ सर्फ चांगली स्थिती देते. समुद्रकाठ डाव्या बाजूला एक चॅनेल सोपे मध्ये इकडे तिकडे हात मरणे करतो, जमाव (5 बाहेरील मध्ये जास्तीत जास्त लोक) is friendly and water temperature almost reminds one of a tropical beach Today was one of those days! [...]

Read more...